Personální oddělení

Vedoucí personálního a mzdového oddělení
Mgr. Ivana Tušlová
tel. spojení: 585 108 105, 733 695 119
e-mail: tuslovai@csadlogistik.cz 
 
Personální referent
Kristina Suchanová
tel. spojení: 585 108 105, 739 509 420
e-mail: suchanovak@csadlogistik.cz