Osvědčení AEO

18.7.2019

Naše společnost se stala držitelem certifikátu AEO (Authorised Economic Operator, Oprávněný hospodářský subjekt), konkrétně typu AEOC, který v České republice vydává Celní úřad pro Jihočeský kraj.

Tento certifikát je obecným dokladem spolehlivosti nejen v rámci celních služeb a je udělován jen prověřeným, spolehlivým, celní problematiky znalým a finančně stabilním subjektům. Všichni žadatelé o osvědčení AEO musí projít důkladnou kontrolou a dlouhodobým prověřováním firemních postupů. 

Držitel AEO má přednostní postavení např. při vyřizování vývozu a dovozu na celních úřadech, snadnější přístup k celním zjednodušením, úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám, provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik.

Získáním osvědčení AEO naše firma potvrdila vysokou kvalitu poskytovaných služeb a přední postavení v oblasti celních a logistických služeb na trhu.