Mezinárodní kusové zásilky

Kusové zásilky mají v našich službách své pevné místo a jejich přepravu realizujeme ve většině zemí Evropy formou dokládek nebo malými vozidly až po celovozové (do hmotnosti 25 tun), vč. přepravy nadrozměrných nákladů. Přeprava kusových zásilek dále navazuje na intermodální systém přeprav – silniční, železniční, námořní a leteckou. Mezinárodní kusové zásilky jsou přes zahraniční terminály, v ČR používáme terminály v Olomouci a v Praze.

 

Dispečer
Vlastimil Frieber
tel. spojení: 585 108 212602 761 350

 

Dispečer
Lukáš Nantl