Skladování a logistika

Našim zákazníkům nabízíme rozšíření dopravních služeb o služby skladovací a logistické, vč. kompletního outsourcingu a řešení skladovacích a logistických projektů na míru. K našim logistickým službám patří:

  • Skladování s možností výběru systému skladování / expedice (FIFO, LIFO, FEFO)
  • outsourcing / insourcing dílčích procesů
  • crossdocking – třídění zboží dle objednávek na příjemce a distribuce ke koncovým zákazníkům
  • zajištění dodávek ve správný čas („just in time") a ve stanoveném pořadí ("just in sequence“)
  • překládka, kompletování a etiketování zboží

Skladovací a logistické služby poptejte u:

 

Manažer logistiky
Ing. Marek Výmola
 
Vedoucí skladu
Martin Meloun
tel. spojení: 585 108 603, 724 035 295
e-mail: martin.meloun@csadlogistik.cz