Kombinovaná přeprava

Díky kombinaci silniční a železniční dopravy (silnice – železnice – silnice), kterou jako jedna z mála společností v České republice provozujeme, můžeme nabídnout maximální ložení až do 27t nákladu. Kombinovanou dopravu můžeme nabídnout v rámci exportu a importu do/z Německa (oblasti poštovních kódů 30, 40, 50) a do/z Belgie, Nizozemí a Lucemburska.

Kombinovaná přeprava je výhodná také proto, že se na ni nevztahuje řada omezení platných pro silniční dopravu v návaznosti na legislativu dané země, přes kterou se přeprava uskutečňuje.

Společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je certifikována dle mezinárodní normy ISO 14001:2004, a proto se snažíme minimalizovat dopad silniční dopravy na životní prostředí využíváním kombinované přepravy.

NOVINKA – KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA ZÁSILEK Z ČÍNY DO EVROPY
Naše nová služba nabízí výhodnou kombinaci železniční a silniční přepravy z Číny do Evropy:

  • Transit time pouze 24 dní (ve srovnání s námořní přepravou výrazně rychlejší)
  • Ve srovnání s leteckou přepravou výrazně levnější
  • Režim přepravy „door-to-door" nebo „door-to-station"
  • Konsolidace zásilek v Chengdu (pondělí, středa, pátek), proclení, naložení kontejnerů
  • Přeprava kontejnerů vlakem do Prahy nebo Ostravy – pouze 21 dní
  • Přeprava zásilky silniční dopravou na místo určení

Využijte i Vy výhod kombinované přepravy a vyžádejte si nabídku na níže uvedených kontaktech:

▶️ Kompletní informace si stáhněte zde

 

Společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je  zapojena do projektu „Pořízení a obnova návěsů pro kombinovanou dopravu“  v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 (OPD), vyhlášeného Ministerstvem dopravy ČR.
Projekt je spolufinancován  dotačními fondy Evropské unie,  s podporou OPD  pořídí společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.  celkem 30 nových návěsů.