Kombinovaná přeprava

Díky kombinaci silniční a železniční dopravy (silnice – železnice – silnice), kterou jako jedna z mála společností v České republice provozujeme, můžeme nabídnout maximální ložení až do 27t nákladu. Kombinovanou dopravu můžeme nabídnout v rámci exportu a importu do/z Německa (oblasti poštovních kódů 30, 40, 50) a do/z Belgie, Nizozemí a Lucemburska.

Kombinovaná přeprava je výhodná také proto, že se na ni nevztahuje řada omezení platných pro silniční dopravu v návaznosti na legislativu dané země, přes kterou se přeprava uskutečňuje.

Společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je certifikována dle mezinárodní normy ISO 14001:2004, a proto se snažíme minimalizovat dopad silniční dopravy na životní prostředí využíváním kombinované přepravy.

Využijte i Vy výhod kombinované přepravy a vyžádejte si nabídku na níže uvedených kontaktech:

Obchodní manažer
Petr Vrobel
tel. spojení: 585 108 280, 602 514 245
e-mail: obchod@csadlogistik.cz