Vzdělávání a odborný rozvoj

Naše společnost, ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., byla zařazena do projektu financovaného z OP LZZ „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“. Společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. má detailně vypracovaný systém vzdělávání zaměstnanců ve vazbě na politiku a cíle jakosti a environmentu společnosti.

Nabízíme vzdělávání v následujících oblastech:

Adaptační a zaškolovací proces

Noví zaměstnanci, kteří nastoupí do pracovního poměru, se zúčastní adaptačního nebo zaškolovacího procesu, aby se ve stanovené době efektivně zapojili do dění ve společnosti. U technických profesí se jedná o adaptační proces, jehož účelem je seznámení zaměstnance s pracovní náplní a povinnostmi spojenými s danou pracovní pozicí. U dělnických profesí se jedná o zaškolovací proces, jehož účelem je teoreticky i prakticky připravit zaměstnance na práci na konkrétním pracovišti.

Odborný rozvoj

Měkké dovednosti, semináře, konference, odborná školení, aj.

Zákonné vzdělávání

Řidič referentských vozidel, školení ADR, aj.

Jazykové kurzy

Naši zaměstnanci mají možnost výuky anglického jazyka. Výuka probíhá v pracovní době 1 x týdně. V návaznosti na týdenní výuku se 1× za čtvrtletí uskuteční víkendový intenzivní kurz angličtiny. Firma přispívá finanční částkou.Doplňkovým programem výuky anglického jazyka je anglický modul StudyPro, do kterého mají zaměstnanci přístup.