Poslání společnosti

ČSAD LOGISTIK Ostrava, a.s. je moderní, dynamickou firmou, poskytující svým zákazníkům spolehlivé, vysoce kvalitní dopravní a  logistické služby při konkurenceschopných cenách. 

Vize společnosti:

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je spolehlivou součástí evropské logistické sítě, tvoří most mezi západní a východní Evropou na bázi partnerské spolupráce s významnými dopravními a logistickými společnostmi.Musíme znát velmi dobře potřeby a přání svých zákazníků, abychom mohli účinně napomáhat jejich rozvoji. Konečným cílem je podpora dynamického rozvoje zákazníků dodávkou komplexních logistických služeb.

Evropské přesvědčení:

Podporujeme rozvoj vzájemně výhodných vztahů a strategických partnerství v rámci celé Evropy. Naší snahou je vyhledávání a vytváření nových obchodních příležitostí, nových propojení a nových partnerských vztahů. Poskytováním služeb na špičkové evropské úrovni se chceme na integračním procesu aktivně podílet.