Společenská odpovědnost

Projekt společenské odpovědnosti umožňuje firmám koncepčně se zapojit do CSR (Corporate Social Responsibility – společenské odpovědnosti firem) u nás v kraji. Nabízí jim řadu aktivit, včetně certifikované nabídky firemního vzdělávání. Nejedná o nahodilé aktivity, ale o systematické naplňování jeho vize, tj. volné spolupráce ekonomicky aktivních subjektů, veřejné správy a zájmových sdružení v oblasti společenské odpovědnosti organizací v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Jednou z aktivit Projektu společenské odpovědnosti je i Anketa společenské odpovědnosti. Anketa společenské odpovědnosti vznikla jako paralelní ocenění vedle Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a Národní ceny ČR za CSR, a hlavní rozdíl spočívá v tom, že oproti Ceně hejtmana kraje anketa a její výsledky vyjadřují názor veřejnosti na společenskou odpovědnost konkrétních organizací. Umístění v anketě tak dává organizaci nejenom zpětnou vazbu ve vztahu k veřejnosti, ale i srovnání výsledků hodnocení odbornými hodnotiteli (Cena hejtmana, Národní ceny) a výsledků ankety (hodnocení veřejnosti).

V prvním ročníku Ankety zvítězila společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., která obdržela rovněž Cenu hejtmana kraje v kategorii do 250 zaměstnanců.

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. v rámci společenské odpovědnosti firem podporuje sportovní klub NH Ostrava.