Hodnotící kritéria - DAKAR 2013

Hodnotící kritéria pro vyhodnocení soutěže

 

„Nejlepší na DAKAR 2013“

 

· Hodnotící kritéria jsou předem stanovena.

 

· Jedná se o tři hlavní kategorie a jednu kategorii doplňující.

 

· V každém bodě jednotlivých položek z hodnocených kritérií, lze dosáhnout předem stanoveného maximálního počtu, nejméně 0.

 

· Maximální počet bodů je 100 bodů.

 

· Hodnocení provádí odborná komise na základě skutečností vyplývajících z hodnotících kritérií.

 

· Řidič, který dosáhne největšího počtu bodů, se stává vítězem.

 

I. kategorie  

 

    – hodnotí se průběžně       

    – maximální počet dosažených bodů: 60 bodů

 

· SPOTŘEBA PHM

                – rozdíl mezi normovanou a skutečnou průměrnou spotřebou l/100km

                – 1 dcl úspory = 1 bod

 

II. kategorie    

        

    – hodnotí se průběžně       

    – maximální počet dosažených bodů: 21 bodů

 

· POŠKOZENÍ PNEUMATIK   (max. 6 bodů)

 

· OPOTŘEBENÍ, POŠKOZENÍ BRZDOVÝCH DESTIČEK, KOTOUČŮ  (max. 5bodů)  

        

· ŠKODY A JEJICH ŘEŠENÍ + ZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODY         (max. 5 body)

 

· DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ + NESHODY                                               (max. 3 body)

 

· PŘEKROČENÍ PAUŠALU MOBILNÍCH TELEFONŮ                        (max. 2 body)

 

 

III. kategorie      

 

    – hodnotí se průběžně       

    – maximální počet dosažených bodů: 12 bodů

 

· PÉČE O VOZIDLO                                                                 (max. 4 body)

         – základní ošetřování a údržba vozidel, kontrola technického stavu vozidla

         – kontrola nástrojů, vybavení vozidla a komunikačních zařízení

 

· OBECNÉ OSOBNÍ SCHOPNOSTI                                       (max. 4 body)

               – spolehlivost a odpovědnost, pracovní vytrvalost a přizpůsobivost, efektivní

         komunikace, flexibilita, výkonnost, řešení problémů, aktivní přístup, chování vůči               zákazníkovi, pracovní kázeň, psychická vyrovnanost a odolnost vůči stresu

 

· ODBORNÉ SCHOPNOSTI                                             (max. 4 body)

        – Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a činnosti řidiče

              – Ukládání a zajištění nákladu na vozidle, kontrola vykládky

              – Včasné odevzdávání dokladů o přepravě (ZPVND, CMR, Dodací listy, apod.)

 

                                 

IV. kategorie – doplňující

 

    – hodnotí se jednorázově, stav k 30. listopadu 2012       

    – maximální počet dosažených bodů: 7 bodů

 

· LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA ABSOLVOVANÁ V TERMÍNU                     (max. 1 bod)

 

· PLATNÁ ŠKOLENÍ ABSOLVOVANÁ V TERMÍNU                           (max. 1 bod)

 

· DÉLKA NEPŘETRŽITÉHO ZAMĚSTNÁNÍ U ČSAD LOGISTIK            (max. 5 bodů)

                        do 5-ti let        = 1 bod

                        5 let               = 2 body

                        10 let              = 3 body

              15 let               = 4 body

              20 let a více    = 5 bodů

Ostatní novinky

Velká cena Mohelnice Truck Trial opět letos zažila skvělý ročník

TENISOVÝ TURNAJ OSTRA GROUP OPEN 2024 BY PURPOSIA STARTUJE V PONDĚLÍ

SKUPINA OSTRA v číslech

Adip od nového roku větší a silnější

Ostravští basketbalisté se statečně rvou ve skupině A2

Šimon jede na Dakar - seznamte se s nejmladším členem našeho FESH FESH teamu

pojďme začít spolupráci

Zaujala Vás naše nabídka? Ozvěte se nám

Společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je členem holdingu OSTRA GROUP a.s.
2024 Všechna práva vyhrazena ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.